Enerji

RNK ENERJİ, enerji santrallerinde sunduğu çözümlerin yanı sıra, üretilen enerjinin ulusal şebekeye ya da kullanılacak tesise bağlantısında gerekli hizmetleri de yerine getirmektedir.

Müşterilerinin stratejik çözüm ortağı olarak hareket eden Şirket, hava-izoleli veya gaz-izoleli trafo merkezleri, havai iletim hatları ve yeraltı enerji kabloları projelerinde 0,4 kV’dan 500 kV gerilim seviyesine kadar farklı coğrafyalarda anahtar teslim projeler

gerçekleştirmektedir. Şirket, bu sistemlerdeki tüm mühendislik, ekipman tedariki, inşaat, kurulum, test, devreye alma, işletme ve bakım çalışmaları tek kontrat altında sunarak müşterilerinin yükünü azaltmaktadır.

 

Havai enerji iletim ve dağıtım hatları: Etütlerin yapılması, güzergâh keşfi ve izinlerin alınması, ileri mühendislik ile direk ve temellerin dizaynı, alt ve üst montaj ile iletken çekimi dâhil anahtar teslim enerji iletim ve dağıtım hatları.
 
Yeraltı güç kabloları: Etütlerin yapılması, güzergâh ve zemin analizlerinin belirlenmesi, izinlerin alınması, ileri mühendislik ile kablo kanal dizaynı, kabloların serilmesi, başlıkların montajı ve kanalların kapatılması dâhil anahtar teslim yeraltı güç kablosu projeleri.